logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

URL: http://haemovigilance.eu/en/language.html     ( QR | DM  code ) (vCard)   ( SSL ) [printed: 19.10.2019 01:13]
Copyright © 1996-2019   Aix Scientifics® CRO, Aix (Aachen), Fed.Rep.Germany (last revision : 5th of November 2018)
Imprint | Policy | Search mask