logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

URL: http://haemovigilance.eu/en/language.html     ( QR | DM  code ) (vCard)   ( SSL ) [ printed: 09.08.2022 4:55 GMT]
Copyright © 1996-2022   Aix Scientifics® CRO, Aix (Aachen), Fed.Rep.Germany (last revision : 19th of April 2021)
Imprint | Policy